Ahad, 26 Julai 2009

ANTARA MUKJIZAT DAN KERAMAT

DEFINASI MUKJIZAT
Mukjizat membawa maksud suatu keadaan yang luar biasa berlaku atas kehendak dan kekuasaan Allah sebagai membuktikan kerasulan rasul-rasul yang telah dilantik.
TUJUAN MUKJIZAT DIKURNIAKAN OLEH ALLAH KEPADA RASULNYA.
Diantara tujuan utama Allah memberikan mukjizat kepada RasulNya ialah untuk membuktikan kebenaran dakwah yang disampaikan. Ini kerana setiap dakwah pada masa dahulu yang tidak disertakan dengan bukti nescaya pendakwahan itu akan ditolak mentah-mentah.
JENIS-JENIS MUKJIZAT
Mukjizat boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu:-
1. MUKJIZAT HISSY
Mukjizat hissy ialah mukjizat yang dapat dicapai dan dirasai oleh pancaindera. Mukjizat jenis ini lebih mempengaruhi jiwa umum dan ianya mudah dimengerti oleh semua golongan manusia. Kebanyakan mukjizat yang Allah beri kepada para nabi dan rasul dari kalangan bani Israelialah berupa mukjizat hissy.
Ini kerana umat manusia pada masa itu kecerdasan mereka terlalu rendah. Sebagai contohnya, mukjizat nabi Musa a.s adalah terletak pada tongkatnya yang boleh bertukar menjadi ular. Manakal Nabi Isa a.s pula boleh menyembuhkan penyakit sopak, menghidupkan orang yang sudah mati dan sebagainya.
2. MUKJIZAT AQLI
Mukjizat Aqli ialah mukjizat yang hanya dapat difahami oleh manusia dengan akal serta mata hati sahaja. Mukjizat jenis ini hanya dikurniakan kepada Nabi Muhammad sahaja iaitu Al Quran. Di samping itu Nabi Muhammad saw juga mempunyai mukjizat hissy, ini kerana umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad saw adalah bersifat yang kian hari kian maju fikirannya. Dengan lain perkataan mukjizat Al Quran itu boleh difahami dengan menggunakan akal fikiran yang murni dan mata hati memandangkan kandungannya adalah sesuai dengan ilmu pengetahun dan akal manusia serta terang terbukit kebenarannya.


ANTARA MUKJIZAT DAN KERAMAT
Keramat atau karomah juga adalah tergolong dalam hal-hal yang luar biasa yang terdapat pada diri seorang Wali Allah. Akan tetepi cara ianya tidak disertai dengan dakwah kenabian.
ANTARA MUKJIZAT DAN SIHIR
Antara mukjizat dan sihir ada beberapa perbezaan yang nyata. Sebagaimana yang telah dimaklumkan, mukjizat adalah kurniaan Allah kepada rasul atas permohonan rasul untuk membuktikan kerasulan dan kebenarana kata-kata dan dakwahnya.
Walaupun sihir dipandang luar biasa dari segi zahirnya, namun ia dapat dihalang daripada berlaku. Ini kerana sihir itu dapat berlaku dengan usaha orang-orang yang mengetahui sebab-sebab untuk melakukannya. Selain dari itu sihir adalah bersumber dari jiwa yang jahat dan bertujuan untuk menimbulkan kejahatan dan kerosakkan. Sedangkan mukjizat itu bertujuan untuk kebaikan dan sebagai petunjuk kebenaran.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan